Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru kao Odjeljenje Pravnog fakulteta u Sarajevu počeo je sa radom 1971. godine. Kao samostalna visokoškolska institucija Fakultet djeluje od 15. studenoga 1976. godine. 

Pravni fakultet kao članica Sveučilišta u Mostaru ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni i visokostručni rad u području pravnih znanosti.

Sjedište Fakulteta je u Mostaru, Ulica Matice hrvatske b. b.

 

ORGANIZACIJA NASTAVE

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru ustrojava i izvodi:

            a) sveučilišni preddiplomski studij (prvostupnik prava),

            b) sveučilišni diplomski studij (magistar prava) i

            c) poslijediplomski doktorski studij (doktor pravnih znanosti)

Sveučilišni preddiplomski studij za stjecanje akademskog zvanja prvostupnik (bachelor) prava traje četiri godine (osam semestara),  a sveučilišni diplomski studij za stjecanje akademskog zvanja magistar prava traje jednu godinu (dva semestra).        

Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog zvanja doktor pravnih znanosti traje tri godine (šest semestara).

Sveučilišni preddiplomski i diplomski studij ustrojava se i izvodi kao redoviti i kao izvanredni studij.

Akademska godina počinje 1. listopada tekuće, a završava 30. rujna iduće godine.

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200736410
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA393380604811084224

ID broj: 4227022620001

Idi na vrh