ELSA - Natječaj za praksu u odv. uredima

Europska asocijacija studenata prava Mostar (ELSA) u suradnji sa ELSA BiH raspisuje natječaj za obavljanje studentskih praksi u odvjetničkim uredima u gradu Mostaru za studente Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. Više o uvjetima natječaja i potrebnoj dokumentaciji vidi ovdje

Obavijest o rezultatima II. upisnog roka 2016/2017

Rezultati razredbenog postupka za upis studenata u I. godinu preddiplomskog studija Pravo i studija Kriminalistika i sigurnosni menadžement  u rujanskom roku akademske 2016/2017 godine bit će objavljeni u petak, 9. rujna 2016. godine u 12:00 sati.

Konferencija 15.-16.9.2016.

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru će se od 15. do 16. rujna 2016. godine održati Konferencija pod nazivom "Utjecaj njemačke pravne tradicije na pravne biblioteke i bibliotečke fondove i razmjena iskustava u umrežavanju biblioteka". Konferencija se organizira u suradnji Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Evrope (SEALL) i Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ) te Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Poziv za sudjelovanje na Konferenciji i detaljan program vidi ovdje. 

Rujanski rok - upisi 2016/2017

Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskog studija Prava i studija Kriminalistika i sigurnosni menadžment na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u rujanskom upisnom roku 2016. godine  ( vidi opširnije o uvjetima natječaja i potrebnoj dokumnetaciji)

Prijem prijava za natječaj za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2016/2017 godini na Pravnom fakulltetu na studijima Prava i Kriminalistika i sigurnosni menadžment, za rujanski razredbeni rok, primaju se od 1. do 6. rujna 2016. godine, u vremenu od 9 do 13 sati na šalteru studentske službe (referade) fakulteta. 

Slobodna mjesta - II.(rujanski) upisni rok

Obavijest o broju slobodnih upisnih mjesta za II. (rujanski) upisni rok na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru za studij Pravo i studij Kriminalistika i sigurnosni menadžment (vidi obavijest)

Stranica 6 od 12

Neum savjetovanje

Javne nabave

Pravni fakultet Mostar

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru ustrojava i izvodi: 

a) sveučilišni preddiplomski studij (prvostupnik prava)

b) sveučilišni diplomski studij (magistar prava) i

c) poslijediplomski doktorski studij (doktor pravnih znanosti).

 

Centar Vitez

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru
CENTAR U VITEZU

Kontakt osoba u Vitezu:
Predrag Križanović
tel.+ 387 61 154 276

Kontakt osoba u Mostaru:
Emilija Miletić
tel. + 387 36 337 154

Centar Orašje

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru
CENTAR U ORAŠJU

Kontakt osoba u Orašju:
Marijan Maskaljević
tel. + 387 63 258 944

Kontakt osoba u Mostaru:
Sandra Zovko
tel. + 387 36 337 189 

Doktorski studij

Doktorski studij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. 

Idi na vrh