Upozorenje 21.11.2016

Molimo korisnike službene web stranice Pravnog fakulteta (pf.sve-mo.ba), da zbog uočenih problema, a do uklanjanja istih, prilikom korištenja sadržaja naše stranice koristite domenu pfmo.ba. 

Idi na vrh