Rezultati

Rez kolok. Uvod u krimi. 15.12.2016

Rezultati kolokvija iz predmeta Uvod u kriminalistiku (studij Kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta) održanog 15. prosinca 2016. godine u Centru Pravnog fakulteta u Orašju (vidi rezultate)

Rez kolok OSDP 2.12.2016.

Rezultati kolokvija iz predmeta Osnove države i prava (studij Kriminalistike) održanog 2.12.2016. godine u Centru Pravnog fakulteta u Orašju (vidi rezultate)

Rez kolok Teorija 1 2.12.2016.

Rezultati kolokvija iz predmeta Teorija države i prava 1 održanog 2.12.2016. godine u Centru Pravnog fakulteta u Orašju (vidi rezultate)

Rez Bankarsko pravo dekanski

Rezultati ispita iz predmeta Bankarsko pravo održanog na dekanskim ispitnim rokovima u Centru Pravnog fakulteta u Orašju:

- Ispit nije nitko položio.

Rez prof.Horovic dekanski

Rezultati ispita iz predmeta Kriminologija penologijom, Transnacionalno i međunarodno kazneno pravo i Kazneno pravo I. održanih na dekanskim ispitnim rokovima u Centru Pravnog fakulteta u Orašju (vidi rezultate)

Stranica 1 od 41

Idi na vrh