Doktorski studij - općenito

(1) Popis potencijalnim mentora za izradu doktorskiih disertacija na Poslijediplomskom doktorskom studiju - za III. generaciju studenata:

(a) Građanskopravni smjer PDS (vidi revidirani popis)

(b) Radnoupravni smjer PDS(vidi popis)

(c) Kaznenopravni smjer PDS (vidi popis) 

(d) Međunarodnopravni smjer PDS (vidi popis)

(e) Povijesnopravni smjer PDS (vidi popis)

(f) Ekonomskopravni smjer PDS (vidi popis) 

 (2) Odluka Znanstveno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru o produljenu roka za odabir mentora i prijavu teme doktorske disertacije za sve generacije studenata Poslijediplomskog doktorskog studija iz pravnih znanosti (vidi odluku)  

(4) Odluka Znanstveno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru o odabiru mentora za studente Ekonomsko-pravnog smjera Poslijediplomskog doktorskog studija - koji još uvijek nisu prijavili temu doktorskog rada (vidi odluku) 

 Obrazac prijave teme doktorske radnje s popisom potrebne dokumentacije za prijavu (vidi obrazac) 

(a) Prilog I. - struktura prijave doktorske radnje (vidi prilog I.)

(b) Prilog II. - Izjava (vidi prilog II.) 

Idi na vrh