O nama

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru kao Odjeljenje Pravnog fakulteta u Sarajevu počeo je sa radom 1971. godine. Kao samostalna visokoškolska institucija Fakultet djeluje od 15. studenoga 1976. godine.

Pravni fakultet kao članica Sveučilišta u Mostaru ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni i visokostručni rad u području pravnih znanosti.

Sjedište Fakulteta je u Mostaru, Ulica Matice hrvatske b. b.

ORGANIZACIJA NASTAVE

 Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru ustrojava i izvodi:

            a) sveučilišni preddiplomski studij (prvostupnik prava),

            b) sveučilišni diplomski studij (magistar prava) i

            c) poslijediplomski doktorski studij (doktor pravnih znanosti)

 Sveučilišni preddiplomski studij za stjecanje akademskog zvanja prvostupnik (bachelor) prava traje četiri godine (osam semestara),  a sveučilišni diplomski studij za stjecanje akademskog zvanja magistar prava traje jednu godinu (dva semestra).        

Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog zvanja doktor pravnih znanosti traje tri godine (šest semestara).

 Sveučilišni preddiplomski i diplomski studij ustrojava se i izvodi kao redoviti i kao izvanredni studij.

 Akademska godina počinje 1. listopada tekuće, a završava 30. rujna iduće godine.

Idi na vrh