U Centru Pravnog fakulteta u Vitezu (dislocirana nastava)  ustrojava se i izvodi preddiplomski studij za stjecanje akademskog zvanja prvostupnik (bachelor) i diplomski studij za stjecanje akademskog zvanja magistar prava. Akademska godina počinje 1. listopada tekuće, a završava 30. rujna iduće godine. Detaljnije informacije o nastavnom planu i uvjetima upisa pogledajte ovdje (nastavni plan)

 

KONTAKT OSOBA U VITEZU

Predrag Križanović  - tel. + 387 61/154 276

 

KONTAKT OSOBA U MOSTARU

Emilija Miletić - tel.  +387 36/337 - 154

  

ŽIRO RAČUN FAKULTETA:

3381002200736410

UniCredit Banka d.d

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200736410
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA393380604811084224

ID broj: 4227022620001

Idi na vrh