U amfiteatru Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u ponedjeljak 21. svibnja 2018. godine u 10:00 sati otvorena je VI. ljetna međunarodna škola u organizaciji norveškog sveučilišta University College of Southeast Norway, Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta "Džemal Bijedić". Studentima je dobrodošlicu, ispred Rektorata Sveučilišta, uputila prorektorica za međunarodnu suradnju prof.dr.sc. Sanja Bijakšić. Ispred Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru, njegov predsjednik Marko Džoić je gostujući studentima prezentirao sve projekte i aktivnosti kojima ova organizacija nastoji obogatit i poboljšati život studenata na Sveučilištu.  Ispred norveškog sveučilišta, Ljetnu školu otvorio je prof.dr. Lars Peter Soltved.

 

Kontakti

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU
Matice hrvatske b.b., 88 000 Mostar, BiH 
tel: + 387 36 337 150 (centrala)
+ 387 36 337 182 (studentska služba)
+ 387 36 337 153 (dekanat)  
+ 387 36 337 154 (tajništvo Fakulteta)  
fax: + 387 36 337 163 

E-mail: pf@sum.ba

 

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200736410
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA393380604811084224

ID broj: 4227022620001

Idi na vrh